Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

 1. Zwiedzanie sztolni możliwe tylko z pracownikiem sztolni po okazaniu ważnego biletu, czas oczekiwania na wejście do 40 minut. W przypadku dużej ilości zwiedzających czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.
 2. Rezerwacja tylko dla grup powyżej 20 osób.
 3. Zwiedzanie trwa około 60 minut w temperaturze 5-10 stopni przy 90% wilgotności w grupach około 50 osobowych. Jednocześnie w sztolniach może przebywać do 150 osób.
 4. Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom z grupami inwalidzkimi. Dzieci do lat 4 wchodzą bezpłatnie. Z uwagi na prezentowaną historię i charakter trasy obiekt dedykowany jest dla młodzieży i osób dorosłych.
 5. Zniżkę na bilet można uzyskać po okazaniu biletu z Zamku Grodno, biletu z obiektu zrzeszonego w Turystycznej Trzynastce, Karty Dużej Rodziny.
 6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Sztolni.
 7. Osoby przebywające na terenie sztolni w tym na parkingu, terenie przed sztolniami i w pawilonie handlowym oraz w sztolniach zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
 8. Osoby, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną obsłużone i poproszone o opuszczenie obiektu.
 9. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość łączenia grup zorganizowanych z turystami indywidualnymi.
 10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do sztolni (za wyjątkiem psów przewodników).
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie sztolni, parkingu i pawilonu zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Wszelkie zdarzenia, wypadki należy zgłaszać obsłudze obiektu.
 13. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania tylko za zgodą pracownika obiektu.
 14. Osoby do 16 roku życia mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką osoby pełnoletniej.