Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

 1. Zwiedzanie sztolni możliwe tylko z pracownikiem sztolni po okazaniu ważnego biletu, czas oczekiwania na wejście do 40 minut. W przypadku dużej ilości zwiedzających czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.
 2. Rezerwacja tylko dla grup powyżej 20 osób.
 3. Zwiedzanie trwa około 60 minut w temperaturze 5-10 stopni przy 90% wilgotności w grupach około 50 osobowych. Jednocześnie w sztolniach może przebywać do 150 osób.
 4. Bilet ulowy po okazaniu legitymacji przysługuje dzieciom, uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom z grupami inwalidzkimi.
 5. Dzieci do 4 roku życia zwiedzają obiekt bezpłatnie.
 6. Z uwagi na historię obiektu zwiedzanie sztolni dedykowane jest dla młodzieży i osób dorosłych.
 7. Zniżkę na bilet można uzyskać po okazaniu biletu z Zamku Grodno, biletu z obiektu zrzeszonego w Turystycznej Trzynastce, Karty Dużej Rodziny.
 8. Kupno biletu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu obiektu.
 9. Osoby przebywające na terenie sztolni w tym na parkingu, terenie przed sztolniami i w pawilonie handlowym oraz w sztolniach zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
 10. Osoby, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną obsłużone i poproszone o opuszczenie obiektu.
 11. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość łączenia grup zorganizowanych z turystami indywidualnymi.
 12. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do sztolni (za wyjątkiem psów przewodników).
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie sztolni, parkingu i pawilonu zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Wszelkie zdarzenia, wypadki należy zgłaszać obsłudze obiektu.
 15. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania tylko za zgodą pracownika obiektu.
 16. Osoby do 16 roku życia mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką osoby pełnoletniej.