Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

Regulamin zwiedzania Sztolni Walimskich

 1. Zwiedzanie sztolni jest możliwe tylko z pracownikiem sztolni, czas oczekiwania na wejście do 40 minut. W przypadku dużej ilości zwiedzających czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.
 2. Zwiedzanie trwa około 60 minut w temperaturze 5-10 stopni przy 90% wilgotności w grupach około 40-osobowych. Jednocześnie w sztolniach może przebywać do 150 osób.
 3. Na czas pandemii zniesiony jest nakaz zakładania kasków ochronnych.
 4. Osoby przebywające na terenie sztolni w tym na parkingu, terenie przed sztolniami i w pawilonie handlowym oraz w sztolniach zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi obiektu.
 5. Z uwagi na panujący w sztolniach mikroklimat obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Nakaz dotyczy również osób zasłaniających się problemami zdrowotnymi lub zaświadczeniami lekarskimi.
 6. W pawilonie handlowym obowiązuje nakaz zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Osoby posiadające zaświadczenie lekarskie informujące o niemożliwości stosowania maseczki ochronnej zapraszamy do odwiedzenia naszego obiektu w innym terminie.
 7. Osoby ignorujące polecenia obsługi lub uchylające się od zasłonięcia ust i nosa nie zostaną obsłużone i poproszone o opuszczenie obiektu.
 8. Osoby, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie zostaną obsłużone i poproszone o opuszczenie obiektu.
 9. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość łączenia grup zorganizowanych z turystami indywidualnymi.
 10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do sztolni (za wyjątkiem psów przewodników).
 11. Osoby do 16 roku życia mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką osoby pełnoletniej.