Ku pamięci ofiar i przyszłym pokoleniom ku przestrodze

Ku pamięci ofiar i przyszłym pokoleniom ku przestrodze

W listopadzie 2020 roku przy Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu miała miejsce pierwsza po wojnie modlitwa prawosławna. Podczas uroczystości był obecny wójt Gminy Walim Adam Hausman, który razem z ekipą kanału You Tube History Hiking gościł u nas księdza Mitrata Eugeniusza Cebulskiego z parafii prawosławnej Michała Archanioła w Sokołowsku. Modlitwa za ofiary wykorzystywane przez nazistów do budowy kompleksu Riese miała charakter ekumeniczny, ale była w ścisłym związku z poległymi tu także więźniami prawosławnymi. Potwierdzają to m.in. relacje prof. Jacka Wilczura, który w 1964 r. wykonał badanie kwatery, podczas którego przy wielu szczątkach znaleziono prawosławne krzyżyki i guziki radzieckich mundurów.
Już kilka lat temu Gmina Walim, dzięki informacjom uzyskanym od Polskiego Czerwonego Krzyża, w miejscu kwatery postawiła tablice ze znanymi nazwiskami pochowanych tu jeńców i pracowników przymusowych, których przywieziono ze wschodu. Z powodu rygorów sanitarnych skromną uroczystość dopełniło złożenie kwiatów i zapalenie symbolicznego znicza.