Wizyta partnerów na półmetku projektu

Wizyta partnerów na półmetku projektu

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu wspólnie z czeskim miastem Častolovice realizują projekt pn. Walim i Častolovice – polsko – czeska współpraca dla rozwoju turystyki. Projekt opiewa na kwotę ponad 59 tys. euro. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

4 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie grupy projektowej. Podczas wizyty goście z Czech odwiedzili Sztolnie Walimskie, w których w roku 2016 z myślą o naszych południowych sąsiadach zostały wprowadzone audioprzewodniki w języku czeskim.

Dzięki funduszom unijnym w pawilonie Sztolni Walimskich zostały wymienione: stolarka okienna i drzwiowa, grzejniki wraz z elektryką, a także zamontowano kurtynę powietrza. Ponadto, utworzono punkt informacji turystycznej. Wszystko to zostało zrealizowane w celu podniesienia komfortu turystów odwiedzających Sztolnie Walimskie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

W ramach realizowanego projektu, Walim i Častolovice będą wspólnie promować się na międzynarodowych targach turystycznych. Pierwszy wyjazd odbędzie się końcem lutego do Wrocławia, natomiast drugi początkiem marca do Hradec Kralove.

Po czeskiej stronie powstała m.in. Ścieżka historyczna, dzięki której turyści mogą zapoznać się z ciekawostkami o gminie Častolovice.

Na koniec spotkania poruszono temat przyszłej współpracy – projektów miękkich w ramach osi priorytetowej 4. Współpraca instytucji i społeczności. W ramach tego działania będą wspierane m.in. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wzajemne wizyty różnych grup społecznych.