Uczestnicy Międzynarodowego Forum z wizytą w Sztolniach Walimskich

Uczestnicy Międzynarodowego Forum z wizytą w Sztolniach Walimskich

W piątek, 29 września 2017 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Sztolniach Walimskich, uczestników Międzynarodowego Forum pn. Koniunktury Pamięci. Praca przymusowa w Europie w czasie II wojny światowej. Zadaniem Forum było umożliwienie jego uczestnikom intensywnej wymiany poglądów i doświadczeń w obrębie problematyki pracy przymusowej. Organizatorem wydarzenia było Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft”, EVZ).

Konferencji towarzyszy wystawa plenerowa o tym samym tytule, którą można oglądać przed Gmachem Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wystawie prezentowane są także informacje o Sztolniach Walimskich.