Daria Żukowska laureatem Konkursu wiedzy historycznej o Riese

Daria Żukowska laureatem Konkursu wiedzy historycznej o Riese

23 stycznia 2017 r. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zorganizowało Konkurs wiedzy historycznej o Riese. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Celem  konkursu było zainteresowanie uczniów tematem II wojny światowej, a w szczególności pogłębienie wiedzy na temat obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz kompleksu Riese, uświadomienie młodzieży tragedii więźniów i robotników przymusowych pracujących przy budowie „Riese” oraz rozwijanie wśród młodego pokolenia pasji i zainteresowania historią regionu.

Do konkursu przystąpiły gimnazja z terenu powiatu wałbrzyskiego ziemskiego i grodzkiego. Uczestników konkursu przywitał dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Paweł Brzozowski. Po przeprowadzeniu dwóch etapów konkursu: I etap – test zamknięty, II etap – odpowiedź ustna, Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce  Daria Żukowska uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu,

II miejsce  Tomasz Chojnacki uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach,

III miejsce  Alicja Mazurek uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach.

Komisja Konkursowa składała się z: przewodnicząca Komisji dr hab. Dorota Sula – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Zdzisław Łazanowski – prezes Podziemnego Miasta Osówka,  Łukasz Kazek – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Walim, pasjonat historii regionu, dziennikarz, Marcin Pasek – przewodnik w Sztolniach Walimskich.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a nauczycielom i opiekunom bardzo dziękujemy za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie.

Tags:
,